uw onderwijspartner
terugkeer

Aanbod uitrustingssteun 2019

04-06-2019

Gebruikt uw school de CASIO rekenmachines tijdens de wiskundelessen?

We zijn er ons terdege van bewust dat de aankoop van pedagogisch materiaal een aanzienlijke hap uit het budget van de scholen vertegenwoordigt, maar je kan nu eenmaal niet zonder als je kwalitatief onderwijs wil aanbieden.

Voor elke exclusieve aanbeveling van een CASIO rekenmachine op de lijst van schoolbenodigdheden, rusten we uw school dan ook uit met de aanbevolen rekenmachines (met een maximum van 5 exemplaren), en de bijhorende emulator software.

Rekenmachines die in aanmerking komen voor het aanbod: Graph 25+EGraph 35+EGraph 90+E (PYTHON MENU!) en fx-CP400+E.

 

VOORWAARDEN VAN HET AANBOD

 • DIT AANBOD IS VOORBEHOUDEN VOOR HET MIDDELBAAR EN HOGER ONDERWIJS.
 • HET AANBOD IS ENKEL GELDIG OP ÉÉN MODEL VAN REKENMACHINE PER SCHOOL. HET AANBOD IS BEPERKT TOT MAX. 5 REKENMACHINES PER SCHOOL EN EEN LICENTIE VOOR 10 WERKPOSTEN VOOR DE BIJHORENDE EMULATOR SOFTWARE. 
 • DE AANVRAAG MOET IN NAAM VAN HET TEAM GEBEUREN DOOR DE VERANTWOORDELIJKE VOOR WISKUNDE/WETENSCHAPPEN VAN DE SCHOOL. ER WORDT SLECHTS ÉÉN AANVRAAG PER SCHOOL AANVAARD.
 • DE REKENMACHINES EN DE BIJHORENDE EMULATOR ZULLEN RECHTSTREEKS OP HET ADRES VAN DE SCHOOL GELEVERD WORDEN IN SEPTEMBER 2019.
 • AANBOD ENKEL GELDIG IN BELGIË.
 • CASIO BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DIT AANBOD OP ELK MOMENT STOP TE ZETTEN. HET AANBOD IS NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES.
 • OPGELET: U ZAL EEN BEWIJS VAN DE AANBEVELING EN DE LERARENKAARTEN VAN HET WISKUNDE/WETENSCHAPPENTEAM MOETEN KUNNEN VOORLEGGEN.

 

Uw aanvraag stuurt u naar education-belgium@casio.be met vermelding van de volgende gegevens:

 • E-mailonderwerp: Aanbod uitrustingssteun 2019
 • Naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van de wiskundeverantwoordelijke,
 • Naam en volledig adres van de school (de rekenmachines zullen naar dat adres gestuurd worden),
 • De gewenste uitrusting voor 2019 (Graph 25+EGraph 35+EGraph 90+E en fx-CP400+E) en het aantal gewenste exemplaren (tussen 1 en 5 rekenmachines).
 • Naam, voornaam en e-mailadres van de leerkrachten die de rekenmachines zullen gebruiken (begunstigden),
 • Het bewijs van de exclusieve aanbeveling, inclusief een stempel van de school en de lerarenkaarten van de verantwoordelijke en de begunstigden,
 • Het aantal klassen en leerlingen die de rekenmachine zullen gebruiken vanaf september 2019,
 • Vorige uitrusting.

 

Bedankt en tot binnenkort !

Het CASIO Education-team