uw onderwijspartner

De Casio
Ervaring

DIGITALE OPLOSSINGEN
&
Educatieve oplossingen voor elk schoolniveau
LAGER ONDERWIJS
SECUNDAIR ONDERWIJS
HOGER ONDERWIJS
PERMANENTE VORMING
Rekenmachines aangepast aan de schoolprogramma's van het Vlaamse onderwijs, met modellen die technologisch perfect op elkaar aansluiten
Emulatoren om de rekenmachine op een computerscherm te projecteren waardoor de lessen interactiever worden
Lamp- en kwikloze projectoren om 20 000 uur in klas te projecteren zonder onderhoud
DIDACTISCHE TOOLS
Hulpmiddelen die door ons onderwijsteam uitgewerkt worden
voor een beter gebruik van onze producten
Video's om snel te leren
Gratis en gepersonaliseerde opleidingen voor leerkrachten voor een optimaal gebruik van de CASIO-tools in de klas
Pilootklasprojecten voor producten die perfect aansluiten bij de didactische vereisten.
Des offres exclusives
réservées aux enseignants
CASIO: VOORLOPER IN EENVOUD