uw onderwijspartner
Ontdek het volledige CASIO gamma...
Formele grafische rekenmachine
Terug naar de catalogus

fx-CP400+E

IDEAAL VOOR HET SECUNDAIR EN HET HOGER ONDERWIJS
Secundair Onderwijs, Hoger Onderwijs
+ Leerjaaren
Tweede graad (3e & 4e jaar)
Derde graad (5e , 6e & 7e jaar (P))
Wiskundige en wetenschappelijke richtingen
Ingenieursstudies
Economische richtingen
Formele grafische
Beschrijving Bekijk de presentatievideo

Met het grote hoge resolutie kleurenscherm en de touch-bediening biedt het rekentoestel fx-CP400+E een zeer groot gebruikscomfort: betere voorstelling van berekeningen, grafieken en tabellen, rotatie van het scherm, intuïtieve bediening dank zij de touch-functie.
De technologie en het design gaan hand in hand zodat wiskundige opgaven een echt plezier worden!

Opgelet : de update van het nieuwe besturingssysteem versie 2.01.4 is beschikbaar voor PC en MAC !

Download de update hier.

FUNCTIES

Berekeningen :

 • Berekenen van GGD en KGV, Modulo
 • Rekenen met breuken
 • Goniometrische functie, omzetten deg/rad/grad
 • Machten en n-de machtswortels van een getal, exponentiele machten en machten van 10, neperiaanse en decimale logaritmes
 • Waardentabellen
 • Berekenen van afgeleiden en integralen
 • Complexe getallen
 • Variaties, combinaties, permutaties
 • Genereren van toevalsgetallen
 • Geavanceerde financiële wiskunde (sparen, afschrijvingen,…)
 • Vectorrekenen
 • Geavanceerd formeel rekenen
 • Klassieke en formele algebraïsche berekeningen (uitwerken, vereenvoudigen, ontbinden)
 • Afgeleiden/ Primitieven/Limieten/Tekenverloop
 • Sommen, reeksen / Producten, oneindige producten
 • Laplace- en Fouriertransformaties

Vergelijkingen:

 • Oplossen van vergelijkingen
 • Differentiaalvergelijkingen

Matrices

 • Reële of complexe coëfficiënten
 • Som, product
 • Inverse
 • Bovendriehoeksmatrix
 • Methode van Gauss-Jordan
 • Determinant
 • Eigenwaarden en eigenvectoren

Programmeren (programmeertaal type Basic):

 • Voorwaardelijke instructies
 • Lussen
 • Grafische weergave
 • Creëren van lijsten
 • Matrices

GRAFIEKEN

Grafische voorstellingswijzen :

 • Gelijktijdig tekenen van krommen (tot 100 krommen), bepalen van gemeenschappelijke punten, parametervergelijkingen
 • Tekenen: punten, rechten, cirkels, raaklijnen
 • Grafische weergave: integralen, ongelijkheden
 • Grafische solver
 • Dynamisch spoor van krommen (animatie)
 • Kegelsneden: parabool, cirkel, ellips, hyperbool (Pre-geïnstalleerde formules voor eenvoudige invoer van de coëfficiënten en om vlug info te bekomen.)
 • 3D-grafieken: rechten, vlakken, bollen ben cilinders met verschillende bepalingsmogelijkheden
 • Functie Plot Image : grafiek op een beeld, animatie
 • 5 grafiekkleuren
 • Differentiaalvergelijkingen
 • Buigpunten
 • Berekening van het volume van een omwentelingslichaam

Dynamische meetkunde:

 • Maten (lengte, hoek, oppervlakte...)
 • Vrije en opgelegde figuren, voorwaarden (Studie van meetkundige plaatsen)
 • Interactieve en geanimeerde meetkundige figuren
 • Figuren in kleur (7 kleuren)

RIJEN/STATISTIEK/KANSREKENEN

Rijen:

 • Rijen: expliciet en recursief voorschrift
 • Som van termen
 • Grafische weergaven (animatie van rijen met recursief voorschrift)
 • Bepalen van de algemene term van een rij met een recursief voorschrift

Statistiek:

 • Statistiek in 1 of 2 variabelen: standaardafwijking, gemiddelde, kwartielen, mediaan,…
 • Veelterm, exponentiële, sinusoïde en logistische regressie
 • Histogrammen, cirkel- en staafdiagrammen, box-plots,…
 • Geavanceerde statistiek (Test, betrouwbaarheidsinterval, link tussen de kleuren van de gegevens en de kleuren van de grafieken)

Lijsten:

 • Bewerkingen en berekeningen op lijsten (geheugen van 26 lijsten)
 • Benoemen van lijsten
 • Stijgend of dalend ordenen
 • Omzetten lijsten à Matrices

Kansverdelingen, berekeningen en inverse:

 • Binomiale verdeling
 • Normale verdeling
 • Poisson verdeling
 • X²-verdeling
 • Student-verdeling
 • Geometrische verdeling
 • Hypergeometrische verdeling
 • Fischer-Sendecor verdeling

Spreadsheet:

 • Invoer van gegevenstabellen(reële of complexe getallen)
 • Klassieke statistische berekeningen
 • Regressie: veelterm, exponentiele, sinusoïdale, logistische
 • Histogrammen, cirkel- en staafdiagrammen, box-plots….
 • Klassieke berekeningen met geïndexeerde cellen

KENMERKEN

Weergave:

 • Groot LCD-kleurenscherm, touchscreen met stylo of vinger, 16 lijnen x 24 karakters
 • Horizontale weergave (landschap)
 • Resolutie : 320 x 528 pixels
 • Opsplitsbaar scherm: weergave van twee vensters
 • Natuurlijke 2D-schrijfwijze
 • Numeriek klavier met wiskundige functies, AZERTY / QWERTY klavier
 • Symbolen en alfabetische cataloog van de functies

Aansluiting:

 • Aansluiting met een ander rekentoestel mogelijk (via 3 pins-kabel), met een PC of een CASIO-beamer (via USB-kabel)
 • Aansluiting mogelijk met een sonde om natuurkundige of chemische gegevens te analyseren
 • E-Activiteiten: Creëren van werkbladen gebruik makend van verschillende menus

Geheugen:

 • 5,5 Mb Flash-geheugen: updaten van het rekentoestel en downloaden van nieuwe toepassingen
 • 24 Mb USB Flash-geheugen
 • Examen modus: beperking van de toegang tot het geheugen tijdens het examen

Voeding/presentatie:

 • Bescherming: schuifdeksel
 • Voeding: 4 x AAA (LR03)
 • Afmetingen (hxlxb): 89 x 206 x 21,1 mm
 • Gewicht (batterijen inbegrepen) : 320 g
 • Garantie: 3 jaar