uw onderwijspartner
Ontdek het volledige CASIO gamma...
Grafische rekenmachines
Terug naar de catalogus

Graph 25+E

HET DIDACTISCH HULPMIDDEL VOOR HET TECHNISCH ONDERWIJS
Secundair Onderwijs, Hoger Onderwijs
+ Leerjaaren
Tweede graad (3e & 4e jaar)
Derde graad (5e , 6e & 7e jaar (P))
Ingenieursstudies
Grafische
Beschrijving Bekijk de presentatievideo

Het rekentoestel Graph 25+E, dat volledig aangepast is aan de tweede en de derde graad en eveneens geschikt is voor permanente vorming, heeft een Examen modus om fraude te voorkomen.

GEINTEGREERDE EXAMEN MODUS

FUNCTIES

Berekeningen:

 • Berekenen van GGD en KGV, Modulo
 • Rekenen met breuken
 • Goniometrische functie, omzetten deg/rad/grad
 • Machten en n-de machtswortels van een getal, exponentiele machten en machten van 10, neperiaanse en decimale logaritmes
 • Waardentabellen
 • Berekenen van afgeleiden en integralen
 • Complexe getallen
 • Variaties, combinaties, permutaties
 • Genereren van toevalsgetallen

Vergelijkingen:

 • Oplossen van vergelijkingen

Programmeren (programmeertaal type Basic):

 • Voorwaardelijke instructies
 • Lussen
 • Grafische weergave
 • Creëren van lijsten

GRAFIEKEN

Grafische voorstellingswijzen :

 • Gelijktijdig tekenen van krommen, bepalen van gemeenschappelijke punten, parametervergelijkingen
 • Tekenen: punten, rechten, cirkels, raaklijnen
 • Grafische weergave: integralen, ongelijkheden
 • Grafische solver

STATISTIEK

Statistiek :

 • Statistiek in 1 of 2 variabelen: standaardafwijking, gemiddelde, kwartielen, mediaan,…
 • Veelterm, exponentiële, sinusoïde en logistische regressie
 • Histogrammen, cirkel- en staafdiagrammen, box-plots,…

Lijsten :

 • Bewerkingen en berekeningen op lijsten
 • Benoemen van lijsten
 • Stijgend of dalend ordenen